Rat: 
Generalrat Murten
Kommissionen: 
Funktion: 
Fraktionspräsident